Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 11 - HỌC KÌ I

Bài 22: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung


Vũ Như Tô là vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516-1517, dưới triều Lê Tương Dực. Đoạn trích trong SGK thuộc hồi V (Một cung cấm) của vở kịch. Các em hãy theo dõi bài giảng hôm nay của thầy giáo để có cái nhìn đầu tiên về tác phẩm, tác giả cũng như văn bản nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • Xung đột kịch
    • Mâu thuẫn 1
    • Mâu thuẫn 2
X