Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống truyện
  • Tấm ảnh được chọn trong bộ lịch
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 12 - HỌC KÌ II

Bài 14: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 3)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 209


Ở phần 3 của bài giảng, thầy Đặng Ngọc Khương sẽ cùng các em đi tìm hiểu tình huống truyện và ý nghĩa tấm ảnh được chọn trong bộ lịch của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa.
Các em cùng chú ý theo dõi nhé!

Chưa có thông báo nào