Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tiểu dẫn
  • Đọc hiểu
    • Mâu thuẫn chủ yếu trong truyện
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ I (THAM KHẢO)

Bài 02: Tấm Cám (Phần 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào