Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả, tác phẩm
  • Bức tranh thiên nhiên
  • Phong thái khát vọng
  • Kết luận
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ I (THAM KHẢO)

Bài 05: Cảnh ngày hè

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 47

Chưa có thông báo nào