Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Vẻ đẹp cuộc sống nhàn
    • Vẻ đẹp nhân cách
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ I (THAM KHẢO)

Bài 06: Nhàn

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 22


Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà thơ lớn của dân tộc. Nhàn là bài thơ Nôm trong Bạch Vân quốc ngữ thi. Nhan đề bài thơ do người đời sau đặt. Các em hãy cùng theo dõi bài giảng để hiểu được quan niệm sống nhàn nhé!

Chưa có thông báo nào