HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 - THÀNH PHỐ HCM

Bài giảng chữa đề thi tuyển sinh vào 10 TP HCM năm 2018-2019

Độ dài: 109 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bài 1.
  • Bài 2, 3.
  • Bài 4.
  • Bài 5.
  • Bài 6.
  • Bài 7.
  • Bài 8.
X