Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả - tác phẩm
  • Bố cục
 • Đọc - hiểu
  • Lời mời gọi của những người trên mây, dưới sóng
  • Những trò chơi mới của con
 • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 25

Bài 1: Mây và sóng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 175

Chưa có thông báo nào