Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Did you go to the party?

LESSON 2: Skill Reinforcement

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 743

LƯU Ý: TRONG BÀI GIẢNG, PHẦN E - READING (ACTIVITY 2) CÔ ĐÁNH DẤU NHẦM LÀ T (TRUE), ĐÚNG PHẢI LÀ F (FALSE), CÁC BẠN SỬA LẠI GIÚP CÔ NHÉ

Chưa có thông báo nào