Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 216

- Bài giảng hướng dẫn học sinh những nội dung liên quan đến vấn đề cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào