Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Giới thiệu đơn vị đo thời gian và đồng hồ.
    • Cách xem giờ trên đồng hồ.
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2 + 3
    • Bài 4 + 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 06. Xem đồng hồ và giải bài toán liên quan.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 4.294

Chưa có thông báo nào