Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Đọc, viết số có bốn chữ số
  • So sánh các số có bốn chữ số
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4 + 5
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000.

Bài 01. Các số có bốn chữ số, số 10 000, so sánh các số trong phạm vi 10 000.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.221

Chưa có thông báo nào