Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Đọc, viết số có bốn chữ số
  • So sánh các số có bốn chữ số
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000.

Bài 01. Các số có bốn chữ số, số 10 000, so sánh các số trong phạm vi 10 000.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.356

Chưa có thông báo nào