Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000.

Bài 09. Làm quen với số liệu thống kê và bài tập áp dụng.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.469

Chưa có thông báo nào