Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3 + 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 02. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ và có nhớ)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.441

Chưa có thông báo nào