Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Nhắc lại bài cũ
  • Ví dụ minh họa
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 18. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.178

Chưa có thông báo nào