Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này cô giáo Đỗ Thị Thanh Thư sẽ đồng hành cùng với các con và hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X