Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.115


Chào các con!
Bài giảng này cô giáo Đỗ Thị Thanh Thư sẽ đồng hành cùng với các con và hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào