Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ (Phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 550

Chưa có thông báo nào