Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
 • Luyện tập
  • Bài 1 (trang 94)
  • Bài 2 (trang 94)
  • Bài 3 (trang 94)
  • Bài 2 (trang 106)
  • Bài 3 (trang 107)
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Động từ và luyện tập về động từ (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 656


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Dương sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Động từ và luyện tập về động từ.Bài giảng bao gồm 2 bài học là bài Luyện từ và câu: Động từ trong tuần 9 trang 93 và bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ trong tuần 11 trang 106. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào