Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 11: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Chính tả: Nhớ viết: Nếu chúng mình có phép lạ. Phân biệt s/x, dấu hỏi/ dấu ngã

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Bài học hôm nay cô Thư sẽ hướng dẫn chúng mình học bài Chính tả: Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Khi tham gia học bài, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa, vở ghi, bút viết và thước kẻ. Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X