Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Chính tả: Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/ iêc

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 858


Các con thân mến!
Bài học này, các con sẽ được cô giáo hướng dẫn học bài Chính tả: Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/ iêc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả tốt!

Chưa có thông báo nào