Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Chính tả: Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/ iêc

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, các con sẽ được cô giáo hướng dẫn học bài Chính tả: Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/ iêc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả tốt!

Trao đổi bài (0)

X