Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X