Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
    • Phần a, b
    • Phần c, d
X