Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
    • Phần a, b
    • Phần c, d
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 440

Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào