Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Chủ đề tài năng
  • Chủ đề sức khỏe
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng – Sức khỏe

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 659

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ cùng các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng – Sức khỏe. Bài giảng là sự tổng hợp của 2 bài Mở rộng vốn từ: Tài năng (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, trang 11) và bài Mở rộng vốn từ: Sức khỏe (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, trang 19). Các con hãy chú ý vào bài học này nhé!
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào