Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 20: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp)

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp). Các con hãy chú ý lắng nghe cô giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X