Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 20: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Chính tả: Nghe viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Phân biệt tr/ ch; uôt/ uôc

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Phân biệt tr/ ch; uôt/ uôc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X