Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 22: VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Tập đọc: Sầu riêng

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Sầu riêng. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung và Tổng kết
X