Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 22: VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Chính tả: Nghe viết: Sầu riêng. Phân biêt l/n, ut/uc

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Sầu riêng. Phân biêt l/n, ut/uc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X