Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 23: VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Chính tả: Nhớ viết: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc

Độ dài: 8 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Thư sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ viết: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X