Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét và ghi nhớ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 3 (tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 23: VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối và luyện tập

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 475


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ cùng các con học bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối và luyện tập. Bài giảng bao gồm 2 bài học trong sách giáo khoa. Đó là các bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối trang 52 và bài Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 60. Các con hãy chú ý vào bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào