Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 29: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Luyện tập từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện tập từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm. Bài giảng bao gồm hai bài học trong sách giáo khoa, đó là bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29 - trang 105) và bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 30 - trang 116 - 117). Các con hãy chú ý theo dõi và lắng nghe cô giáo giảng bài đồng thời ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm
X