Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm
  • 2. Tính chất
  • 3. Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 02. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 01. Hàm số bậc nhất (P1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 8.807


Nội dung bài giảng:

- Trình bày khái niệm, tính chất của Hàm số bậc nhất
- Đưa ra các ví dụ minh họa
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào