Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niêm căn bậc ba.
    • Lý thuyết cần nhớ.
    • Ví dụ.
  • 2. Tính chất và các ví dụ
    • Tính chất. Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3. Ví dụ 4.
Nhấn để bật tiếng

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 01. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 05. Căn bậc ba.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.279


Nội dung bài học:

- Đề cập các lý thuyết về Căn bậc ba: Khái niệm, tính chất.
- Hướng dẫn giải một số bài toán có liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào