Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
 • 2. Sentence patterns
 • 3. Exercises
  • Activity 1
  • Activity 2,3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 16. LETS GO TO THE BOOKSHOP

Unit 16. Lesson 2

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 652

Chưa có thông báo nào