Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Trường từ vựng

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung


Các từ ngữ có chung một nét nghĩa được tập hợp lại với nhau thành các nhóm, mỗi nhóm từ ngữ ấy được gọi là một trường từ vựng. Đây là một đặc điểm thú vị của tiếng Việt. Mời các em cùng tìm hiểu hiện tượng ngôn ngữ này qua phần hướng dẫn học của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Đặc điểm
  • Các ví dụ
  • Luyện tập - Bài 1; 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5
X