Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Xây dựng đoạn văn trong văn bản (Phần một)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Đoạn văn là đơn vị cơ sở để tạo nên các bài văn. Không thể nói đến một bài văn hay nếu không có những đoạn văn ấn tượng, sinh động, hấp dẫn. Trong bài giảng này, thầy Hùng sẽ hướng dẫn các em các cách trình bày nội dung của một đoạn văn để có được những đoạn văn ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, mạch lạc. Mời các em cùng bắt đầu bài giảng!

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm đoạn văn
  • Khái niệm đoạn văn (tiếp)
  • Từ ngữ và câu trong đoạn văn
  • Câu chủ đề
  • Cách trình bày nội dung đoạn văn - đoạn văn số 1
  • Đoạn văn số 2
  • Ví dụ
X