Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Tìm hiểu chung về văn thuyết minh

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Hoàn thành hai bài viết văn về kiểu bài văn tự sự, chúng ta sẽ chuyển sang một kiểu bài mới : văn thuyết minh. Một văn bản thuyết minh có đặc điểm gì? Văn thuyết minh có vai trò, ứng dụng gì trong cuộc sống? Bài học hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với các em những nét chung về văn thuyết minh. Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Văn bản thuyết minh trong cuộc sống
  • Các ví dụ
  • Các dạng tồn tại của văn bản thuyết minh
 • Đặc điểm văn bản thuyết minh
  • Mục đích
  • Nội dung, phương thức trình bày, ngôn ngữ
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2, bài 3
X