Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Văn (tiết 2)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập 2 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Dạng bài tập 3
X