Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Lượt lời trong hội thoại
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3, bài 4
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ II

Hội thoại (phần hai)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 604


Trong bài giảng hôm trước, thầy trò đã cùng tìm hiểu về hội thoại với khái niệm đầu tiên: vai xã hội. Trong bài học hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với các em một khái niệm nữa rất quan trọng trong quá trình phân tích một cuộc hội thoại cũng như trong thực tế giao tiếp. Đó là khái niệm lượt lời. Mời các em cùng theo dõi bài giảng.

Chưa có thông báo nào