Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Thống kê các văn bản đã học
  • Bài thứ 1
  • Bài thứ 2, 3
  • Bài thứ 4
  • Bài thứ 5, 6, 7
  • Bài thứ 8, 9, 10
  • Bài thứ 11, 12
 • Thơ cổ và thơ mới
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Tổng kết phần văn (phần một)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 469

Trong bài học hôm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tổng kết các văn bản nghị luận đã học trong chương trình. Mời các em cùng chú ý theo dõi.Chưa có thông báo nào