Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ôn tập học kỳ II

Ôn tập phần Văn (tiết 3)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản nghị luận
  • Dạng bài 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác, nội dung của các văn bản
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
X