Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 37: Đồng chí (Phần 1)

Độ dài: 56 phút

Tóm tắt nội dung


Bài thơ Đồng chí được Chính Hữu sáng tác năm 1948 khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc . Bài thơ thể hiện hình tượng người lính cách mạng và sự gắn bó keo sơn của họ qua những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng và giàu sức biểu cảm.
Hôm nay, ở bài giảng Phần 1, thầy giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những nét chính về tác giả, tác phẩm cùng tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • Cơ sở hình thành tình đồng chí
    • Tình đồng chí hình thành dựa trên những điểm chung
    • Quá trình hình thành tình đồng chí và câu thơ cuối
X