Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Chuyện người con gái Nam Xương
  • Hoàng Lê nhất thống chí
  • Truyện Kiều
  • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KÌ I

Bài 42: Kiểm tra về truyện trung đại (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.133

Chưa có thông báo nào