Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 42: Kiểm tra về truyện trung đại (Phần 1)

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chuyện người con gái Nam Xương
  • Hoàng Lê nhất thống chí
  • Truyện Kiều
  • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
X