Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Từ tượng thanh và từ tượng hình
  • Một số phép tu từ từ vựng
    • Khái niệm
    • Truyện Kiều
    • Phân tích nét độc đáo trong việc sử dụng các biện pháp tu từ
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KÌ I

Bài 50: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.090


Hôm nay, trong bài giảng tiếp theo về Tổng kết từ vựng, thầy giáo sẽ cung cấp cho các em những kiến thức quan trọng về từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng cũng như hướng dẫn các em giải quyết các bài tập. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào