Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm
    • Ví dụ a
    • Ví dụ b
    • Ví dụ c
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KÌ I

Bài 63: Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.033


Lời nói, đối thoại đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Bởi nó là phương thức kết nối con người, truyền tải thông điệp, tư tưởng, tình cảm. Vì vậy, trong các bài văn tự sự, các hình thức đối thoại có một vị trí quan trọng, then chốt. Trong bài giảng hôm nay, thầy giáo sẽ đi tìm hiểu các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Các em cùng nghe bài giảng và ghi chép bài cẩn thận nhé!

Chưa có thông báo nào