Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 36: Nói với con (Phần 1)

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung


Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những nhà thơ tiêu biểu riêng cho dân tộc mình. Người mang sứ mệnh truyền tải tiếng nói, tâm hồn, cảm xúc của dân tộc mình. Hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu một điệu hồn, điệu cảm xúc của ngươì Tày tại vùng Cao Bằng qua bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương. Các em cùng thầy giáo tìm hiểu về tác phẩm này nhé!

Trao đổi bài (0)

X