Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Dạng 1: Tính nhẩm
  • Dạng 2: Thực hiện phép tính
  • Dạng 3: So sánh hai tổng
Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 02. CÁC PHÉP TÍNH

Bài 01. Phép cộng không nhớ

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 972

Chưa có thông báo nào