Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Nhận biết góc vuông, góc không vuông. Vẽ góc vuông
    • Câu 1
    • Câu 2
    • Câu 3
Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 03. HÌNH HỌC

Bài 01. Điểm, trung điểm đoạn thẳng. Góc.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 517

Chưa có thông báo nào