Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải chung
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 7. Phương trình lượng giác đẳng cấp

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.838

Chưa có thông báo nào