Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
 • Sử dụng các phương pháp đếm (trực tiếp, gian tiếp)
  • BT1
  • BT2
  • BT3
  • BT4
  • BT5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 9. Xác suất (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.719

Chưa có thông báo nào