Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 3. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.107

Bài giảng dạy cách chứng minh đường thằng vuông góc với mặt phẳng trong không gian

Ví dụ 2.
Ta có IK vuông góc với BD. và IK vuông góc SO nên IK vuông góc với mp(SBD).
Từ đây ta có IK vuông góc SA

Chưa có thông báo nào