Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 3. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 793

Bài giảng dạy cách chứng minh đường thằng vuông góc với mặt phẳng trong không gian

Chưa có thông báo nào