Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm các từ trong bài học
  • Bài tập ôn luyện ngữ âm 1
  • Bài tập ôn luyện ngữ âm 2
Nhấn để bật tiếng

UNIT 6: COMPETITIONS - CÁC CUỘC THI

Bài 11: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng (p.1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 207

Chưa có thông báo nào